Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Lesnicko - environmentální platby - Biodiverzita, genofond a habitaty

Cílem opatření, které je nově zařazeno, je zachování porostního typu hospodářského souboru v oblastech Natura 2000 a v ZCHÚ nebo habitatových stromů v hospodářských lesích.

Opatření přináší kompenzaci za zvýšené náklady a snížené výnosy, které vznikají díky zachování vybraných porostních typů hospodářských souborů. Především se jedná o zachování jedlových, dubových, bukových či ostatních listnatých porostů nebo výmladkového lesu místo toho, aby došlo k jejich přeměně na porostní typy hospodářských souborů s nižší ekologickou hodnotou, jako je především v našich podmínkách smrk. Opatření také motivuje k zachování a ochraně habitatových stromů s určitými typy stromových mikrostanovišť, směřuje k podpoře specifického managementu zabezpečujícímu jejich ochranu.

Samotný titul Genofond podporuje sběr osiva šetrnými technologiemi, které nepoškozují stromy. Hlavním záměrem je sběr osiva z uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu.

Ke stažení