Podpora příjmu na chov krávy s tržní produkcí mléka

Cílem dotačního titulu je podpořit chovatele dojnic. Žádost lze podat na dojnice, které má žadatel vedeny na svém hospodářství k 31. březnu roku podání žádosti.