Mladý zemědělec – dobíhající staré schéma

Podpora je určena mladým zemědělcům, kteří podnikají v zemědělství, ať již jako fyzická, nebo právnická osoba a již žádali o tento dotační titul v rámci předchozího období společné zemědělské politiky. Podpora usnadňuje založení a rozvoj zemědělského podniku v počátečních letech podnikání. V novém v programovém období bude vyplácena formou příplatku k opatření BISS. V rámci tohoto dobíhajícího dotačního titulu není podmínkou splnění minimální požadované zemědělské kvalifikace.