Natura 2000 na zemědělské půdě

Cílem opatření je podpora hospodaření v oblastech, kde je právně omezeno zemědělské hospodaření z důvodu ochrany životního prostředí. Tyto lokality však potřebují obnovní a udržovací péči. A právě finanční podpory vyplývající z tohoto opatření umožní kompenzovat ušlé příjmy způsobené omezením hospodaření. Výsledkem finanční podpory je tedy omezení rizika opuštění od hospodaření na těchto pozemcích, což by následné vedlo k degradaci trvalého travního porostu. Omezením hnojení v těchto oblastech opatření přispěje k zachování nebo zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany.