Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Neproduktivní investice v lesích

Intervence reaguje podporou vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, údržbě lesního prostředí aj. Má podpořit zachování obecného užívání lesů veřejností a finančně zohlednit vlastníkům lesů ekosystémové služby poskytované veřejnosti.

Podpora je zaměřena na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor. Dále pak k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků) a k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně).

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Ke stažení