Neprojektová opatření

Neprojektová opatření tvoří jeden z klíčových prvků zabezpečujících stabilní přínosy pro zemědělskou praxi. Jedná se jak o plošné intervence, tak i intervence, které jsou cílené na chov hospodářských zvířat.