Oblasti s přírodními a jinými omezeními (ANC)

Opatření přináší podporu zemědělcům hospodařícím v oblastech s nižší produkcí, která vzniká v důsledku horších produkčních vlastností půdy, zvýšené náročnosti na zpracování půdy a omezených možností využití půdy. Tato omezení vedou ke snížení životaschopnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků. Bez podpory příjmů formou kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů by docházelo k postupném snižování zemědělských aktivit v těchto oblastech, což by mohlo vést až k úplnému nevyužívání zemědělské půdy, a to by mělo negativní dopad na ekosystémy závislé na zemědělství. Sazby jsou rozdělené na 2 faremní systémy a nově jsou do výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat započítáváni i jelenovití.