AEKO - Omezení používání pesticidů v OPVZ na orné půdě

Ve Strategickém plánu SZP 2023–2027 je v rámci AEKO navrženo nové podopatření Omezení používání pesticidů v ochranném pásmu vodních zdrojů (OPVZ) na orné půdě. Vzhledem k současné notifikaci procesu národního programu na omezení aplikace POR v povodí vodárenských nádrží bude toto opatření spuštěno až od roku 2024.