Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Schválení operačního programu a jeho změny

Operační program je strukturovaný plán konkrétních výdajů v rámci intervencí stanovených ve Strategickém plánu ČR a nařízení vlády č. 82/2023 Sb. zaměřený na splnění vybraných cílů uvedených v čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115. Operační program je sestaven na období 3 až 7 let a podléhá schválení SZIF. Plánované výdaje, které jsou způsobilé dle přílohy II a III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 a nařízení vlády č. 82/2023 Sb., musí být uskutečněné v rámci operačního programu a zaplaceny z provozního fondu, který je zřízen organizací producentů a spolufinancován jednotlivými členy organizace producentů. Organizace producentů by měla zajistit, aby všichni producenti, kteří jsou členy organizace producentů, mohli využívat výhod provozního fondu a demokraticky se podílet na rozhodování o jeho čerpání.

Schválený operační program je možné v souladu s § 8 nařízením vlády č. 82/2023 Sb., v průběhu jeho provádění změnit. Změna je možná v průběhu daného roku nebo na rok následující. Více informací je uvedeno v Příručce pro žadatele - Změny operačního programu. Příslušné formuláře jsou k dispozici v části Ke stažení; Formuláře.

Prosíme, aby se žadatelé pečlivě seznámili se zveřejněnými informacemi a zejména s textem Příručky, která je vložena níže v části Ke stažení.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na infolinku SZIF (222 871 871; info@szif.cz).