Podpora příjmu vázaná na produkci ovoce s velmi vysokou pracností

Cílem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří se věnují produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností (jabloň, hrušeň, meruňka a třešeň). Souvisí s tím revitalizace sadů vzniklých před rokem 2000. Jedná se o postupnou obnovu sadu a zvýšení počtu produkce schopných jedinců.