Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podpora poradenství

Intervence zajišťuje podporu individuálního poskytování poradenství s různou mírou složitosti (od rady v případě investic do strojů až po strategické plány podniku, řešení konfliktů a facilitace vzniku asociací zemědělců).

Aktivitami v rámci poradenství jsou: Individuální poradenství, Individuální poradenství – faremní plány, Specializované poradenství, Zřízení poradenské služby, Zvyšování kompetencí poradců v zemědělství, potravinářství a lesnictví, E-learning.

Žadateli mohou být certifikované subjekty poskytující poradenství, subjekty poskytující poradenské a vzdělávací služby, certifikované a/nebo akreditované subjekty poskytující poradenství a/nebo vzdělávání a výzkumné organizace.

Aktuálně vyhlášen průběžný příjem žádostí od 25. 4. 2023 pro Záměr: a) Individuální poradenství

Žadatelem mohou být fyzické nebo právnické osoby, které jsou poradenským subjektem, certifikovaným Ústavem zemědělské ekonomiky a informací dle schématu ADVIGREEN. Konečným uživatelem individuální poradenské služby je zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo krmiv, nebo chovatelé včel.

Způsobilými výdaji v rámci záměru jsou neinvestiční výdaje spojené s poskytnutím individuální poradenské služby (osobně) zemědělcům a potravinářům (jedná se o projektovou poradenskou službu dle Požadavků na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství (výdaje budou prokazovány formou zjednodušeného vykazování).

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Od 1. 4. 2024 vyhlášen průběžný příjem žádostí pro Záměr: c) Specializované poradenství