Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Intervence je zacílena na přenos výsledků výzkumu/inovací do praxe v zemědělství/potravinářství a lesnictví, a to prostřednictvím spolupráce členů v tzv. operační skupině EIP.

Podpora operačních skupin EIP povede dlouhodobě zejména ke zlepšení propojení mezi praxí a výzkumem a také umožní postupně budovat sociální kapitál, který české zemědělství a lesnictví podpoří v rozvoji toku znalostí, informací a zejména v tvorbě a šíření inovací. Jedná se v tomto případě o aktivitu iniciovanou zdola jedním z aktérů operační skupiny, která může být (není však nutné) facilitována zejména poradci v roli brokerů.

Intervence podpoří tři základní typy EIP projektů: inovace spojená s investicí (zejména inovace v technologiích) nebo inovace bez investice (např. inovace organizační či změny technologických postupů) v oblasti zemědělství/potravinářství. V oblasti lesnictví budou podpořeny inovace bez investičních nákladů.

Operační skupina žádá o dotaci prostřednictvím podnikatelského subjektu (zemědělský podnikatel, výrobce potravin), v případě operačních skupin zaměřených na lesnictví je žadatelem držitel lesa.

Zpravodajství

Ke stažení