Podpora vzdělávání

Intervence je zacílena na přenos znalostí pro naplnění klíčových cílů SZP a potřeb zemědělců, potravinářů a lesníků a dalších aktérů venkova.

Podporovány budou vzdělávací a informační akce (prezenční i on-line). Akcí se mohou účastnit zejména zemědělci, lesníci a potravináři, případně další aktéři venkova.

Žadatelem může být vzdělávací subjekt akreditovaný Ministerstvem zemědělství.