Obsah sekce: Ke stažení

Přímé platby

Intervence v oblasti přímých plateb jsou postaveny jak na opatřeních vázaných na produkci, tak i opatřeních oddělených od produkce. Primárním úkolem intervence je posílit české zemědělství především v oblasti zemědělské prvovýroby. Přímé platby zaujímají největší podíl vyplácených finančních prostředků určených na dotace v zemědělství.

Nejvýznamnější je podpora v podobě Základní podpory příjmu pro udržitelnost (BISS). Nově je nastavená Doplňková redistributivní platba i Platba pro malé zemědělce, nově jsou formulované i podmínky pro celofaremní ekoplatbu. Obecně platí základní podmínka, že žadatel musí být aktivním zemědělcem, obhospodařuje minimálně 1 ha zemědělské půdy evidované v LPIS a tato půda musí být řádně zemědělsky obhospodařována, anebo chová podporovaná zvířata řádně evidovaná v ústřední evidenci podle plemenářského zákona.

Pro každou intervenci je každoročně nastavená sazba Ministerstvem zemědělství. Výše sazby vychází z rozpočtových stropů a směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou před 1. říjnem daného roku. Zpravidla jsou tedy sazby pro aktuální dotační období, kterým je kalendářní rok, zveřejněny v polovině října.

Ke stažení