Obsah sekce: Zpravodajství

Projektové intervence

Jedná se o podpory (dotace), které jsou stanoveny dokumentem Strategický plán Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Příjem žádostí o dotaci vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR, které pro každou intervenci a daný příjem žádostí stanovuje podmínky poskytnutí dotace (Pravidla pro žadatele). Žádosti jsou přijímány dvakrát ročně v rámci takzvaných kolových příjmů – zpravidla je příjem žádostí realizován na jaře (duben) a na podzim (říjen) každého roku programového období. Jsou stanoveny i intervence, které mají kontinuální příjem žádostí o dotaci.

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

1. Přístup do Portálu farmáře
2. Podání žádosti o dotaci
3. Doporučení žádosti o dotaci
4. Doložení příloh k žádosti o dotaci
5. Administrativní kontrola žádosti a příloh
6. Schválení Žádosti o dotaci
7. Dohoda o poskytnutí dotace
8. Realizace projektu
9. Žádosti o platbu
10. Administrace žádosti o platbu a proplacení
11. Po proplacení dotace

Zpravodajství - Archiv

Zpět