Obsah sekce: Zpravodajství

Rozvoj venkova

Program Rozvoje venkova je financovaný z evropských zdrojů EZFRV i z vnitrostátních rozpočtů. Výběr projektů je primárně na každém členském státu. Projekty jsou soustředěny především do oblasti inovací zemědělství či lesnictví a venkovních oblastí, podpory konkurenceschopnosti, soustředí se na organizaci potravinového řetězce, dobré životní podmínky, ale také podporuje přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku s ohledem na klima, na ekosystémy či podporuje sociální rozvoj venkova.

Intervence v oblasti Rozvoje venkova jsou rozděleny na dvě oblasti, a to:

  • 1) plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat označované také jako neprojektová opatření
  • 2) projektové intervence.

Zpravodajství

Archiv