Obsah sekce: Zpravodajství

Sektorové intervence

Odvětvové intervence přispívají k dosahování cílů SZP a posilují synergii s jinými nástroji SZP. Nastavují minimální požadavky týkající se obsahu a cílů u intervencí ve vybraných odvětvích. Primárním cílem je zajistit rovné podmínky na vnitřním trhu a zabránit vzniku podmínek nerovné a nekalé soutěže. Odvětvové intervence jsou zahrnuty do strategických plánů SZP jednotlivých členských států a zajišťují konzistentnost s jinými intervencemi na úrovni odvětví. V rámci ČR jsou stanoveny pro odvětví ovoce a zeleniny, brambor, vajec, okrasných rostlin, vína a včelařských produktů.

Zpravodajství

Archiv