Podpora příjmu vázaná na produkci škrobových brambor

Škrobové brambory určené pro výrobu škrobu jsou v postavení citlivé komodity a pro získání podpory je nutné je pěstovat na minimální ploše 1 hektar, musí být splněna i podmínka použité uznané sadby, a to nejméně v množství 2 tuny na hektar. Žadatel musí výrobci bramborového škrobu dodat množství brambor, které odpovídá v průměru 6 tunám škrobu na hektar. Zároveň musí být v evidenci zemědělské půdy LPIS na žadatele evidována zemědělská půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání žádosti do 31. října příslušného kalendářního roku.