Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Technologické investice v lesním hospodářství

Podpora je zaměřena na technologické investice v rámci lesního hospodářství, které posilují produkční i mimoprodukční funkce lesů, motivují k náhradě stávajících zařízení za technologie šetrnější vůči lesu a zlepšují odezvu lesního hospodářství na výskyt kalamit v lesích.

Podpora je dále určena k posílení technologického rozvoje lesních školek, přičemž se zaměřuje především na zlepšování kvality sadebního materiálu lesních dřevin a zajištění dostupnosti sadebního materiálu určeného pro obnovu kalamitních holin. Pro zvýšení diverzifikace příjmů lesních podniků je podpora orientována i na investice do technologií pro základní zpracování dřeva.

Žadateli mohou být držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu, držitelé nestátních lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy, podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva, podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost, osoby podnikající v oblasti lesnictví a těžby dřeva a zároveň v oblasti základního zpracování dřeva.

Ke stažení