Podpora příjmu vázaná na chov telete masného typu

Dotační podpora pro chovatele masných telat je určená na masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele v období od 1. dubna (od roku 2024 bude platit období od 1. března) roku předcházejícího podání žádosti do posledního kalendářního dne měsíce února roku podání žádosti. Žadatel musí chovat narozené masné tele na svém hospodářství minimálně po dobu 1 měsíce od jeho narození. Podmínkou je včasné hlášení masných telat do systému Ústřední evidence dle vyhlášky č. 136/2004.