Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

SEKTOROVÉ INTERVENCE

PODPORY PRODUKTŮ VČELAŘSTVÍ

Podpory produktů včelařství, jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.. Podpory jsou nově zahrnuty do „Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027“, rámci kterého jsou definovány prostřednictvím včelařských intervencí.

Jde o následující intervence:

 • PORADENSKÁ ČINNOST A ŠKOLENÍ PRO VČELAŘE A JEJICH ORGANIZACE – je zaměřena na podporu výuky teoretického a praktického zvládnutí chovu včel
 • INVESTICE DO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU - je zaměřena na podporu technického zázemí pro chovatele včel
 • BOJ PROTI VČELÍM ŠKŮDCŮM A NEMOCEM, ZEJMÉNA VARROÁZE – je zaměřena na podporu nákupu léčiv chovateli včel
 • RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ VČELSTEV – je zaměřena na podporu využívání včelí pastvy ze vzdálenějších lokalit
 • OBNOVA VČELSTEV V UNII A PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE – je zaměřena na podporu chovatelů včel, kteří chovají včelí matky plemene včely kraňské (Apis mellifera carnica Pollman) v rámci šlechtitelských chovů „Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské"
 • PODPORA LABORATOŘÍ PRO ANALÝZU VČELÍCH PRODUKTŮ – je zaměřena na podporu vybraných druhů rozborů medu

Uvedené intervence jsou dále rozpracovány na úrovni nařízení vlády č. 53/2023 Sb. na následující druhy opatření:

 • školení pro včelaře a výstavnictví
 • investice do hmotného majetku
 • boj proti včelím nákazám
 • racionalizace kočování včelstev
 • plemenářské práce
 • analýza včelích produktů


V souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství začíná dne 1. srpna 2023 „Rozhodné období 2024“ vymezené od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024.

Bližší informace naleznete ve složkách „Legislativa“ a „Rozhodné období 2024 (1. 8. 2023 až 31. 7. 2024)“ v části KE STAŽENÍ

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na infolinku SZIF (222 871 871; info@szif.cz).

Nenašli jste, informace potřebné k podání požadavku na národní dotaci 1.D. včetně povinných příloh? Naleznete je na ČSV - Český svaz včelařů (vcelarstvi.cz)

Ke stažení