Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

ORGANIZACE PRODUCENTŮ VAJEC

Organizací producentů se může stát obchodní korporace, která vznikla z podnětu producentů vajec a splňuje podmínky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení vlády č. 82/2023 Sb. o  stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů. Na základě provádění konkrétních činností v rámci schváleného operačního programu může uznaná organizace producentů získat finanční podporu EU za splnění podmínek a cílů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.