Podpora příjmu vázaná na produkci zeleniny s vysokou pracností

Podpora je směřována na zemědělce, kteří pěstují vybrané druhy luskové, plodové a listové zeleniny na zemědělské kultuře standardní orná půda. Dotaci lze získat pouze při dodržení požadavku minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen a minimální vegetační doby od výsevu nebo výsadby a v případě kukuřice cukrové a hrachu zahradního je nutné dodržet minimální objem vlastní produkce na 1 hektar.