Podpora příjmu vázaná na produkci zeleniny s velmi vysokou pracností

Dotační titul podporuje prvovýrobce, kteří pěstují vybrané druhy košťálové, kořenové, plodové, cibulové, listové a stonkové zeleniny na zemědělské kultuře standardní orná půda, popř. na ploše s víceletými produkčními plodinami (v případě chřestu, reveně a křenu selského víceletého). K přiznání dotace je nutné dodržet požadavky minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen a minimální vegetační doby od výsadby nebo výsevu.