Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.2.2. Technické vybavení provozoven

Podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).

Ke stažení