Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na chov telete masného typu

Cílem dotačního opatření je podpořit chovatele masných telat. Žádost lze podat na masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března roku podání žádosti. Podmínkou je včasné hlášení masných telat do systému Ústřední evidence dle vyhlášky č. 136/2004.