Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Tematické pracovní skupiny

Tematické pracovní skupiny (dále jen TPS) jsou skupiny, které jsou zřizované Celostátní síti pro venkov (dále jen Síť) na celorepublikové úrovni. Důvodem jejich vzniku je potřeba smysluplného rozvoje českého venkova a zemědělství.

Kromě řešení klimatické, krajinářské, půdoochranné a sociální problematiky s vazbou na udržitelné zemědělství jsou činnosti TPS také zaměřeny na podporu komunitně vedeného místního rozvoje a zabezpečení cílené, efektivní a koordinované propagace výsledků Programu rozvoje venkova v období 2014 – 2020 (dále jen PRV).

TPS jsou důležitým spojujícím článkem a moderátorem pracovních setkávání zástupců odborných institucí, státní správy, samosprávy, vysokých škol, vědeckých ústavů, odborné zemědělské veřejnosti a neziskových organizací z různých koutů republiky. Současně se v rámci TPS šíří informace k aplikaci opatření PRV, která mohou sloužit jako podpůrný ekonomický nástroj v rozvoji šetrného zemědělství na venkově.

TPS jsou zřizovány v délce trvání jako víceleté a jejich zaměření, činnost a konkrétní náplň je řešena v rámci regionálních plánů Sítě příslušných regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu.

TPS zahrnují partnerské organizace a subjekty, jejichž činnost souvisí s danou problematikou a také organizace a subjekty, které se chtějí podílet na řešení konkrétní problematiky udržitelného rozvoje venkovských oblastí.

Ke stažení