Tržní informační systém

Zprávy o trhu

Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

Cenový a informační servis

Pravidelně zveřejňovaná cenová hlášení k vybraným zemědělským komoditám a výrobkům a informace na základě hlášení od prvních kupujících kravského mléka, které je povinna Česká republika sledovat dle evropské legislativy a zasílat Evropské komisi.