Tržní informační systém

Zprávy o trhu

Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

Cenový servis

Pravidelně zveřejňovaná cenová hlášení k jednotlivým zemědělským komoditám a výrobkům, které je povinna Česká republika sledovat dle evropské legislativy a zasílat Evropské komisi.