Státní zemědělský a intervenční fond zpracovává či zpracovával tyto doplnkové dotační programy:

Horizontální plán rozvoje venkova

Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů” obsahuje následující opatření: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agroenvironmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc. Více informací o programu >

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (RVMZ)

Navazuje na předvstupní program SAPARD a jeho cílem je, obdobně jako u programu SAPARD, zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů. Navíc je zde zahrnuta i podpora lesního a vodního hospodářství. Více informací o programu >

SAPARD

Program SAPARD je jedním z předvstupních nástrojů Evropské unie určený pro deset kandidátských zemí. Název program SAPARD byl vytvořen z počátečních písmen slov Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, česky Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova.
Program SAPARD byl již ukončen. Více informací o programu >