Obsah sekce: Zpravodajství

Škrob – produkční kvóty, národní doplňkové platby, výrobní prémie, výrobní náhrady

Národní doplňkové platby pro pěstitele brambor a výrobní prémie pro výrobce bramborového škrobu

Národní doplňkové platby pěstitelům brambor určených k výrobě bramborového škrobu jsou vypláceny v souladu s §13 a, b, c nařízení vlády č.115/2004 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem. Sazby doplňkových plateb závisí na obsahu škrobu v bramborách a na každý hospodářský rok jsou pro ČR vypočítány na základě rozhodnutí Komise ES.

Výrobní prémie je odměna pro výrobce bramborového škrobu. Vyplacení této prémie je vázáno dodržením stanovených podmínek vůči producentům brambor jako je převzetí nasmlouvaných brambor, zaplacení minimální ceny a převedení doplatku přímé platby z národních zdrojů ve stanoveném termínu na účet pěstitelů brambor.

Stanovení a správa produkčních kvót bramborového škrobu

Režim týkající se produkčních kvót je opatřením z důvodu kontroly výroby bramborového škrobu. Nařízením Komise (ES) č. 571/2009, v platném znění, byla kvóta mezi členské státy ES rozdělena pro hospodářské roky 2009/10, 2010/11 a 2011/12. V nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění, byla stanovena výše národní kvóty pro bramborový škrob na 33 660 tun. p>

Výrobní náhrady na výrobky zpracované ze škrobu

Tato podpora je určena pro zpracovatele škrobu. Výrobní náhrada na výrobky zpracované ze škrobu se poskytuje při použití základního výrobku na výrobu schválených výrobků. Aktuální výše náhrady je stanovovaná periodicky Evropskou Komisí na jednu tunu základního škrobu.

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv