Obsah sekce: Ke stažení

Užitečné odkazy

Školní projekt v ČR – Ovoce, zelenina a mléko do škol
http://www.skolniprojekty.info/

Školní projekt v EU – Ovoce, zelenina a mléko do škol
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en

EUR - Lex
Evropská legislativa
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Ministerstvo zemědělství ČR
Informační portál Ministerstva zemědělství
http://www.mze.cz/

Podpůrný a garanční a lesnický fond
Informace a formuláře jednotlivých podpor
http://www.pgrlf.cz/

Sbírka zákonů ČR
Průběžně aktualizované plné znění Sbírky zákonů na stránce Ministerstva vnitra.
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

Úřad vlády České republiky
Základní informace o činnosti vlády,včetně možnosti vyhledávání
http://www.vlada.cz/

Státní pozemkový úřad
Webová stránka Státního pozemkového úřadu
http://www.spucr.cz/

Agris
Informační portál České zemědělské univerzity v Praze
http://www.agris.cz/

Ke stažení