Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Uznání organizací producentů a sdružení organizací producentů

SZIF může vyplácet finanční pomoc pouze uznaným organizacím producentů nebo sdružením organizací producentů, které byly uznány na základě žádosti o uznání.

Související legislativa:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,

nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

nařízení Komise (EU) 2017/891, v platném znění,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.

Ke stažení