Obsah sekce: Ke stažení

Veřejné zakázky


Veřejné zakázky zadávané SZIF v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané v souladu s interním předpisem SZIF naleznete zde: PROFIL ZADAVATELE.