Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) jako povinný subjekt poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.