Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Záruky

Právní předpisy Evropské Unie vyžadují pro některá opatření složení záruky. Záruka slouží pro zajištění, že budou splněny všechny podmínky stanovené legislativou EU a ČR pro dané opatření. Po splnění podmínek je záruka vrácena. V případě nesplnění podmínek záruka propadne celá nebo částečně v poměru k nesplněným podmínkám vyplývajícím z NK.

Hotovostní záruky
Hotovostní záruky se skládají na účet SZIF-záruky u ČNB č. 100001-3926001/0710. Ve variabilním symbolu platby je třeba uvést IČ nebo rodné číslo žadatele, ve specifickém symbolu kód účelu, pro který je záruka skládána.

Bankovní záruky
Seznam bank, které mohou vystavovat bankovní záruky. https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE , Základní seznamy - Provést výběr - Banky a pobočky zahraničních bank.

Banky, které v současné době spolupracují se SZIF při poskytování bankovních záruk:
Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782
Komerční banka, a.s., IČ 45317054
Raiffeisenbank a.s, IČ 49240901
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242
Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350
Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ 26080222
MONETA Money Bank, a. s., IČ 25672720
ING Bank N.V., IČ 49279866

Opatření a intervence, které vyžadují složení záruky podle předpisů EU:

Kontaktní údaje

zaruky@szif.cz

Vladana Kubešová
referent Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu
Tel: +420 703 197 158

Bc. Monika Doležalová
referent Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu
Tel: +420 703 197 139

Petra Bartyzal Munzarová
referent Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu
Tel: +420 731 683 903

Ke stažení