Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Záruky

Právní předpisy Evropské Unie vyžadují pro některá opatření složení záruky. Záruka slouží pro zajištění, že budou splněny všechny podmínky stanovené legislativou EU a ČR pro dané opatření. Po splnění podmínek je záruka vrácena. V případě nesplnění podmínek záruka propadá v poměru k nesplněnému množství.

Pro hotovostní záruky je určen zvláštní účet SZIF - záruky:
100001-3926001/0710, ČNB.

Záruky se týkají níže uvedených opatření:

Kontaktní údaje

zaruky@szif.cz

Vladana Kubešová
referent Oddělení záruk, licencí a vývozních subvencí
Tel: +420 703 197 158
E-mail: Vladana.Kubesova@szif.cz

Bc. Monika Doležalová
referent Oddělení záruk, licencí a vývozních subvencí
Tel: +420 703 197 139
E-mail: Monika.Dolezalova@szif.cz

Ing. Romana Černá
referent Oddělení záruk, licencí a vývozních subvencí
Tel: +420 703 197 138
E-mail: Romana.Cerna@szif.cz

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení