Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností

Záměrem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří pěstují vybrané druhy luskové, plodové a listové zeleniny na zemědělské kultuře standardní orná půda. K přiznání dotace je nutné dodržet požadavky minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen a minimální vegetační doby od výsevu nebo výsadby.