Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností

Záměrem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří pěstují vybrané druhy košťálové, kořenové, plodové, cibulové, listové a stonkové zeleniny na zemědělské kultuře standardní orná půda, popř. na jiné trvalé kultuře (v případě chřestu). K přiznání dotace je nutné dodržet požadavky minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen a minimální vegetační doby od výsadby nebo výsevu.