Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření je zaměřeno na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu.

V rámci tohoto opatření jsou podporována místní partnerství, která působí na celistvém území s počtem obyvatel od 10 do 100 tisíc a pracují na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a zároveň nebyla podpořena v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

Více

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení