Obsah sekce: Zpravodajství

NEWSLETTER SZIF

Od říjnového čísla 2016 vydáváme newsletter SZIF v nové podobě. Upravili jsme jeho vzhled, strukturu, odlehčili články a přidali zajímavosti. Informace o tom, co bude, nebo co se již odehrálo uvádíme ve stručnější podobě. Smyslem této změny bylo stávající zpravodaj zatraktivnit, aby vám, čtenářům, přinesl nejenom poučení, ale i zábavu. Věříme, že se prostřednictvím newsletteru dovíte o naší činnosti to nejdůležitější a zároveň po přečtení nabudete pocitu dobře stráveného času. Vychází jako dvouměsíčník.

Více