Přihlášení na Portál farmáře

Přihlášení slouží pro registrované uživatele a uživatele Portálu farmáře. V případě problémů při přihlášení kontaktujte Technickou pomoc na tel.: 222 871 871.

*
*

„Portál farmáře“ je informační portál, který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám na Portálu farmáře mají pouze registrovaní uživatelé. Pro získání uživatelského jména a hesla do Portálu farmáře je třeba vyplnit Žádost o přístup do Portálu farmáře podle pokynů uvedených v dokumentu Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře.

Pro získání uživatelského jména a hesla do portálu eAGRI pro Prodejce sudových vín a Příjemce nebaleného vína je třeba vyplnit Žádost o přístup prodejce/příjemce podle pokynů uvedených v dokumentu Informace pro žadatele.

Pro dodatečné získání role ADMIN k již existujícím účtům začínajícím 99 je třeba vyplnit Žádost o přidělení role ADMIN do portálu eAGRI a odevzdat ji standardní cestou uvedenou v Informacích pro žadatele.


Upozornění!!!

Každý žadatel o dotaci by si měl být vědom komu zřídil přístupová práva na Portál farmáře a ve vlastním zájmu takto zřízená přístupová práva aktualizovat.

Osoba, která má k účtu zřízena přístupová práva, může za žadatele činit veškeré úkony jako sám žadatel. Jakýkoliv úkon učiněný prostřednictvím Portálu farmáře bude vždy posuzován pouze podle jeho obsahu, tzn. bez ohledu na to, která osoba mající platná přístupová práva jej za žadatele učinila. Případné vady podání půjdou vždy k tíži žadatele.

Přístupová práva k vašemu účtu si můžete ověřit na PF v „Seznamu účtů s přístupem do PF pro dané JI“, který je k dispozici po přihlášení v záložce Nastavení / Účty PF.


Jste registrovaný uživatel pro odběr novinek SZIF a zapomněli jste heslo? Zašleme vám ho na vaši e-mailovou adresu

<< Zpět na web SZIF.CZ