Přihlášení na Portál farmáře

18.9.2020 15:00 - 29.9.2020 07:00
Nedostupnost www.szif.cz a Portálu farmáře - ZÁŘÍ

Z důvodu nutných úprav IS SZIF dojde k následujícím omezením možností práce v systému:
1. Od soboty 19. 9. 2020, 8:00 do neděle 20. 9. 2020, 24:00 - může docházet ke krátkodobým výpadkům Portálu farmáře SZIF a www.szif.cz.
2. Od čtvrtka 24. 9. 2020, 18:00 do úterý 29. 9. 2020, 7:00 - nebude vůbec dostupný Portál farmáře SZIF a webové stránky www.szif.cz. Vzhledem k rozsahu nutných úprav a tomu, že některé termíny doložení dokladů končí 30. 9. 2020, doporučujeme jejich zaslání před započetím plánované odstávky IS.

Od pátku 18. 9. 2020 od 15:00 do pondělí 21. 9. 2020 do 6:00 bude probíhat nutná údržba infrastruktury MZe, která bude mít dopad na provoz systémů a aplikací - může docházet k výpadkům a nestandardnímu chování systémů a aplikací (např. LPIS, IZR, registr vinic, registr chmelnic a dalších).

Přihlášení slouží pro registrované uživatele a uživatele Portálu farmáře. V případě problémů při přihlášení kontaktujte Technickou pomoc na tel.: 222 871 871.

*
*

„Portál farmáře“ je informační portál, který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám na Portálu farmáře mají pouze registrovaní uživatelé. Pro získání uživatelského jména a hesla do portálu farmáře SZIF a eAGRI postupujte podle pokynů uvedených v dokumentu: Informace pro žadatele.


Přílohy:

Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF - žádost je určena pro nové uživatele portálu eAGRI a SZIF, kteří dosud nemají uživatelské jméno (ve formátu 99xxx) a heslo pro přístup do privátní zóny portálu.

Žádost o přístup do portálu eAGRI pro prodejce sudových vín a příjemců nebaleného vína - žádost je určena pro nové žadatele o přístup do portálu eAGRI z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.

Žádost o přístup do portálu eAGRI pro příjemce podpor malého rozsahu (de minimis - RDM) - žádost je určena pro nové žadatele o přístup do portálu eAGRI

Žádost o přidělení role ADMIN do portálu eAGRI - žádost je určena pro dodatečné přidělení role ADMIN k již existujícím účtům začínajícím 99. Role ADMIN funguje pouze pro portál eAGRI.


Upozornění!!!

Každý žadatel o dotaci by si měl být vědom komu zřídil přístupová práva na Portál farmáře a ve vlastním zájmu takto zřízená přístupová práva aktualizovat.

Osoba, která má k účtu zřízena přístupová práva, může za žadatele činit veškeré úkony jako sám žadatel. Jakýkoliv úkon učiněný prostřednictvím Portálu farmáře bude vždy posuzován pouze podle jeho obsahu, tzn. bez ohledu na to, která osoba mající platná přístupová práva jej za žadatele učinila. Případné vady podání půjdou vždy k tíži žadatele.

Přístupová práva k vašemu účtu si můžete ověřit na PF v „Seznamu účtů s přístupem do PF pro dané JI“, který je k dispozici po přihlášení v záložce Nastavení / Účty PF.


Jste registrovaný uživatel pro odběr novinek SZIF a zapomněli jste heslo? Zašleme vám ho na vaši e-mailovou adresu

<< Zpět na web SZIF.CZ