Nepřehlédněte

 • Startuje Jednotná žádost 2017

  Od 10. 4. 2017 mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2017. Řádné podávání žádostí končí 15. května, žadatel má ještě po tomto termínu 25denní lhůtu na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června.

  Podrobnější informace k příjmu Jednotné žádosti 2017 jsou k dispozici v Tiskové zprávě

  Semináře k Jednotné žádosti 2017

  Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery připravil sérii regionálních seminářů k příjmu Jednotné žádosti 2017. Pozvánky na jednotlivé semináře budou zveřejněny v kalendáři akcí a v záložce dle příslušného Regionálního odboru.
  Souhrnný přehled seminářů Jednotné žádosti 2017


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení – doložení splnění závazku

  SZIF zahájil příjem Informace o splnění závazku. Administraci ověření splnění závazku bude provádět centrální pracoviště SZIF.

  Kompletní informace k k Mimořádné podpoře na přizpůsobení najdete na ZDE


 • Kontroly na míště

  Příručka pro žadatele 2017

  Pro žadatele o dotace v rámci Jednotné žádosti jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ


 • Newsletter 2017 - Únor


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení

  SZIF začal přijímat žádosti (I. balíček)
  Ministerstvo zemědělství stanovilo termíny školení (II. balíček)

  SZIF začal přijímat žádosti o platbu mimořádné podpory pro Oznámení plánu snížení produkce mléka podaná v 1. kole a od 1. 2. i ve 2. kole(I. balíček)

  Podrobné informace k 2. kolu jsou k dispozici ZDE
  Podrobné informace k 1. kolu jsou k dispozici ZDE

  Bližší informace o termínech školení pro žadatele, kteří se zavázali ke splnění této podmínky v rámci žádosti o mimořádnou podporu na přizpůsobení (II.balíček) jsou k dispozici ZDE.


 • Dotace na včelařská opatření v roce 2017

  Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření využít činí 67 580 061 Kč.

  Příručka pro chovatele včel „Včelařské dotace krok za krokem” - leden 2017

  Bližší informace k včelařským opatřením jsou k dispozici Zde.


 • SZIF představuje mobilní aplikaci Kozel Ovozel


 • SAZBY PP a PVP

  Schválené sazby pro SAPS, citlivé komodity a Přechodných vnitrostátních podpor.

  Sektor Sazby
  Jednotná platba na plochu (SAPS) 3 514,54 Kč/ha
  Greening 1 928,43 Kč/ha
  Mladý zemědělec 878,64 Kč/ha
  Škrobové brambory 16 268,86 Kč/ha
  Chmel 17 194,35 Kč/ha
  Ovoce velmi vysoká pracnost 13 849,96 Kč/ha
  Ovoce vysoká pracnost 8 495,28 Kč/ha
  Zelenina velmi vysoká pracnost 12 039,97 Kč/ha
  Zelenina vysoká pracnost 5 002,94 Kč/ha
  Konzumní brambory 4 891,14 Kč/ha
  Cukrová řepa 7 430,45 Kč/ha
  Bílkovinné plodiny 3 254,51 Kč/ha
  Masná telata 9 312,99 Kč/VDJ
  Dojnice 3 679,92 Kč/VDJ
  Ovce a kozy 3 524,89 Kč/VDJ

  Přechodné vnitrostátní podpory (PVP):

  Sektor Sazby
  Zemědělská půda 178,32 Kč/ha
  Chmel 4 845,07 Kč/ha
  Brambory určené na výrobu škrobu 1 621,74 Kč/t
  Přežvýkavci 95,40 Kč/VDJ
  Krávy bez tržní produkce mléka 121,28 Kč/VDJ
  Ovce/kozy 57,47 Kč/VDJ


 • Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence

  Od 1. 1. 2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.

  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE